ممسئله افزایش روزانه نیست بلکه کاهش روزانه مهم است، تمام امورات غیر ضروری را از زندگی تان دور کنید.( بروس لی )
اگر روزی در باشگاه های هنرهای رزمی به این ۳ حرف ( JKD ) برخورد کردید، تعجب نکنید به این خاطر که مخفف “جیت کان دو” است. این ورزش که به ورزش بی سبکی معروف است ترکیبی از حرکات مستقیم و غیر مستقیم است که بر استفاده از حداقل حرکت و حداکثر سرعت تاکید دارد.

جیت کان دو در زبان چینی به معنای: ” از هیچ راهی به عنوان راه استفاده نکن، هیچ محدودیتی را محدودیت ندان ” و پیکان ها نماینگر جنبش بی کیهان است.

بروسلی در واقع بر آموزش جیت کان دو تاکید زیادی داشت به این خاطر که آن را هنر نمایش انسان می داند و معتقد است دیگر هنرهای رزمی، مانند شنا کردن در زمین خشک هستند که مبارز اجازه نمایش هنرهایش را ندارد در حالی که با آموزش جیت کان دو، مبارز به راحتی می تواند مثل آب روان باشد و مانند جریان آب حرکت کند.

مبارزات جیت کان دو به این شکل است که دو حریفی که با یکدیگر به مبارزه می پردازند نسبت به تمام شرایط و حالات مبارزه، انعطاف خود را حفظ می کنند و تنها با یک فرم مبارزه نمی کنند، جالب آنکه بعد از آموزش جیت کان دو شما در مبارزات مجاز به استفاده از انواع سلاح ها به شکل های مختلف هستید.

خدماتی که پس از تهیه آموزش جیت کان دو (بروسلی) آنلاین به شما تعلق میگیرد:

  •  دریافت آموزش آنلاین تحت نظر مربی
  • آموزش حرکات تمرینی در صورت نیاز شما
  • دانلود فایل PDF برنامه‌ها به صورت دائمی از پنل کاربری
  • پشتیبانی برنامه‌ها در صورت بروز مشکل
  • ارتباط مستقیم با مربی از طریق شبکه‌های اجتماعی

فاصله زمانی رویداد (۳)

شنبه
-

شنبه
-

سه شنبه
-

برنامه کلاسی

مربیان